Fastighetsautomation

Fastighetsautomation Vid såväl nyinstallationer som renoveringar använder vi oss av svensktillverkad regleringsutrustning av fabrikatet BAS2, som anses vara ett av marknadens mest lättanvända och flexibla system med samtliga funktioner och bilder inbyggda i ducarna, vilket innebär att något huvuddatorsystem inte behövs. Uppkoppling sker via webb eller modem. Licenser ingår i ducarna och är kostnadsfria. Denna lösning är ett mycket fördelaktigt system för fastighetsägaren, då all utrustning finns i fastigheten.

Vi har mångårig erfarenhet från flera olika fabrikat och kan också renovera och bygga om befintliga styr- och regleranläggningar för värme, kyla och ventilation!

Vi sköter även fjärrövervakning av datoriserade anläggningar med larmövervakning, loggning och energioptimering. Vi åtar oss också viss jourverksamhet!

Bland våra kunder märks bland andra: 

  • Restad Gård i Vänersborg Vi datoriserar och driftoptimerar hela fastighetsbeståndet, för närvarande ca 30 ducár i ett system. 
  • Gårda Johan Fastigheter där vi sköter drift och underhåll på samtliga fastigheter och succesivt byter ut äldre styr o reglerutrustning mot BAS2 
  • Provexa Ytbehandling AB Projektering samt installation av ventilation och fastighetsautomation i en av nordens största ytbehandlingsindustrier. 
  • Meras Förvaltning i Kunsbacka för vilka vi både byggt om och nybyggt flera anläggningar i större kontors- affärs och industrifastigheter. Vi har också ansvar för drift och underhåll i alla deras fastigheter. 


I samtliga fastigheter har BAS2 system installerats! 

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.