GDPR/Dataskyddsförordningen

General Data Protection Regulation I vårt kundregister registreras uppgifter som omfattas av dataskyddsförordningen vilken ofta benämns med den engelska förkortningen GDPR.

I det fall du anlitar oss för service och underhåll av din ventilations och/eller kyl/värmeanläggning kommer följande personuppgifter sparas i vårt kundregister. Namn, Adress, Postadress, Telefonnummer, Mailadress och Fastighetsbeteckning.

De sparade uppgifterna har som syfte att underlätta vid framtida kontakter, exempelvis felavhjälpande service samt att kunna uppfylla vårt åtagande vid garantiärenden och avtalsservice. Vi behandlar uppgifterna konfidentiellt vilket innebär att de endast kommer finnas tillgängliga för anställda i bolaget vid de tillfällen de behöver dessa i sin yrkesutövning.

Uppgifterna kommer ej distribueras, upplåtas eller säljas till tredje part.

Insamlade uppgifter sparas under utrustningens tekniska livslängd eller tills vi får kännedom om att berörd fastighet bytt ägare. Du har när som helst rättighet till att kontakta oss och begära registerutdrag på dig själv.

Vill du få ytterligare information om vilka uppgifter vi har om dig och era anläggningar kontaktar du oss på JWH på mail eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du under kontakta oss på vår hemsida.

Vill du veta mer om dataskyddsförordningen finns all information på datainspektionens webbplats,

Datainspektionen

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.